Chính sách bảo mật thông tin

 • Chúng tôi chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trên website. Chính sách bảo mật thông tin này sẽ cung cấp nội dung tổng quan và minh bạch hóa mục đích thu thập, thông tin phương thức thu nhập, thông tin phạm vi sử dụng, đối nội tiếp cận các liên kết sản phẩm của bên thứ ba trên website.
 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin quyền lợi cũng như trách nhiệm của khách hàng, chính sách được áp dụng khi khách hàng truy cập vào website sử dụng dịch vụ website của chúng tôi ở bất kỳ thời điểm nào.
 • Quý khách hàng truy cập vào website tức là đã đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản của chúng tôi quy định, bao gồm cả những thông tin bổ sung sửa đổi từng thời điểm khác nhau.
 • Chính sách được áp dụng đối với tổng thể dịch vụ, cũng có thể tùy thời điểm đối với từng dịch vụ hay từng phần dịch vụ cụ thể. Tùy thuộc đặc thù hay yêu cầu cần thiết của dịch vụ đó, mà chúng tôi sẽ bổ sung vào điều chỉnh các nội dung liên quan đến chính sách, để áp dụng riêng cho những dịch vụ cụ thể.
 • Tùy vào tình hình hay nhu cầu bảo mật thực tế, chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách mà không cần thông báo trước hay sự đồng ý của khách hàng. Bởi vì khi cập nhật chúng tôi sẽ chỉnh sửa và cập nhật lần cuối ở phần cuối.
 • Chúng tôi cũng luôn ưu tiên trải nghiệm của khách hàng là tốt nhất và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên website. Quý khách hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra lại thông tin chính sách để có được bản cập nhật mới nhất.

Mục đích của việc thu thập thông tin của chúng tôi

 • Mục đích của việc thu thập thông tin của chúng tôi chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ hay duy trì mối liên hệ đối với khách hàng.
 • Chúng tôi duy trì liên lạc với khách hàng, giúp giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ nâng cao chất lượng, dịch vụ giá Mercedes, hay các dịch vụ công ty liên kết của chúng tôi.
 • Chúng tôi thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hay các chương trình xúc tiến thương mại, xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hay giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ gửi thư ngỏ đơn đặt hàng, thư cảm ơn tôi với quý khách hàng đã gắn bó với công ty, thông báo tới khách hàng về thông tin khuyến mại quảng cáo hay mục đích giúp việc thương mại, khi có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi thông báo thông tin tuyển dụng nếu như khách hàng nhận được email thông báo.
 • Chúng tôi đánh giá và phân tích thị trường ,khách hàng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi mua xe hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thu thập thông tin để phục vụ mục đích kiểm soát nâng cao chất lượng dịch vụ, số người truy cập. Với mục đích truy cập cũng như phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ để cải tiến trải nghiệm người khách hàng tốt hơn.
 • Các nội dung khác chúng tôi được phép sử dụng mà không vi phạm quy định của pháp luật. Phạm vi thu thập thông tin của chúng tôi bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email hay địa chỉ thường trú, tùy vào thời điểm khác nhau mà chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ hay sự liên hệ giao dịch được trơn tru thuận tiện. Ví dụ như là dòng xe mà Khách hàng yêu thích biển số xe số km đã đi hay các thông tin cần thiết khác.

Phương thức thu thập thông tin nhằm đảm bảo được việc thu thập đầy đủ thông tin chính xác.

 • Chúng tôi có phương thức thu thập thông tin như sau: Đề nghị khách hàng cung cấp thông tin, chúng tôi có thể đề nghị khách hàng tạo tài khoản hay hồ sơ cá nhân để sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp khách hàng yêu cầu chúng tôi giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ hay chúng tôi cung cấp dịch vụ thì chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
 • Chúng tôi sẽ luôn đưa ra lựa chọn tùy chọn về quyết định cung cấp hay không cung cấp thông tin đối với khách hàng, trường hợp khách hàng lựa chọn không cung cấp thông tin có thể một số dịch vụ giao dịch sẽ không thể thực hiện được.

Hợp nhất Thông tin

 • Giamercedes có thể hợp nhất thông tin khách hàng mà chúng tôi có được từ việc thu thập từ nhiều phương thức khác nhau để phục vụ mà không cần sự đồng ý trước của khách hàng.
 • Tuy nhiên khách hàng luôn có quyền lựa chọn để điều chỉnh thông tin theo các quy định. Phạm vi sử dụng thông tin, tiếp cận thông tin để thực hiện mục đích thu thập.
 • Chúng tôi cần số hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu tiếp thị cũng như hỗ trợ dịch vụ khách hàng hay cung cấp được dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin trong các đối tượng đề cập dưới đây: Đơn vị trực thuộc của Mercedes với sự tham gia của đơn vị trực thuộc đối tác kinh doanh mà chúng tôi tin tưởng.
 • Việc tiết lộ trách nhiệm và bảo mật thông tin khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận với đối tác kinh doanh của chúng tôi để phát triển hoạt động kinh doanh trong trường hợp bất khả kháng và thực hiện tổ chức lại chuyển nhượng giải thể. Trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng sẽ có tiếp nhận thông tin của khách hàng để thay thế.
 • Chúng tôi tiếp tục cung cấp và thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin, các nội dung được quy định tại chính sách này hay với quy định của pháp luật.
 • Chúng tôi áp dụng phương án và giải pháp tích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ được hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng. Quyền lợi khách hàng được đảm bảo hay bảo mật thông tin mà chúng tôi đã cam kết cho chính sách.
 • Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu thông tin của mình, có quyền được điều chỉnh những sai sót trong dữ liệu cá nhân, để bổ sung và hoàn thiện trên thông tin lưu trữ tại website.
 • Khách hàng cũng có thể có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân hay yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân trong mục đích tiếp thị, bằng cách gửi các hoạt động nhận thông báo thông tin từ website.
 • Nếu như bạn không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo hay chương trình khuyến mãi nào, thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận thông tin như các tính năng được hướng dẫn.
 • Trách nhiệm của khách hàng khi tìm hiểu chính sách này Khách hàng sử dụng truy cập cũng chính là sự xác nhận ta tìm hiểu kỹ, cũng như đồng ý với toàn bộ nội dung của chính sách. Vui lòng cung cấp thông tin chính xác hợp pháp cho chúng tôi khi được đề nghị và đồng ý cung cấp.
 • Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong mọi trường hợp hay không có bất kỳ liên đới nào từ chúng tôi. Nếu như thông tin khách hàng cung cấp là không chính xác, không hợp pháp hay dịch vụ khách hàng không thể thực hiện, không thể giao dịch.
 • Khách hàng không sử dụng bất kỳ chương trình hay công cụ hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu website của chúng tôi, không phát tán, truyền bá hay cổ vũ bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp phá hoại xâm nhập vào hệ thống dữ liệu và mọi vi phạm sẽ được xử lý theo quy phạm của pháp luật.