• Hình thức thanh toán có thể trả thẳng, thanh toán 100% giá trị xe sau khi ký hợp đồng.
  • Hoặc có hình thức thứ hai là có thể hỗ trợ thủ tục trả góp, khách hàng nhận xe sau khi thanh toán đủ số tiền đối ứng cùng với ngân hàng giải ngân số tiền còn lại của xe. 
  • Địa điểm giao nhận xe khách hàng có thể tại showroom hay địa điểm khách hàng chỉ định theo thỏa thuận ban đầu.